Privacy Policy

ImaDerma.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website ImaDerma.nl (hierna: “Website”).
ImaDerma.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er voor zorg te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

1. Doeleinden
1.1 Indien op de Website wordt gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen, zullen deze persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de Dienst.
1.2 Tenzij anders overeengekomen is ImaDerma.nl gerechtigd je Persoonsgegevens, waaronder je e-mail adres, te gebruiken voor het versturen van informatie over nieuwe diensten en producten van ImaDerma.nl
1.3 ImaDerma.nl zal je persoonsgegevens zonder je voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie waarbij ImaDerma.nl betrokken is.

2. Algemene informatie
2.1 Voor ImaDerma.nl is het interessant te weten of de Website vaak bezocht wordt en welke Diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal ImaDerma.nl bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan ImaDerma.nl haar Diensten en de Website afstemmen op de wensen van Gebruikers.
2.2 Om het recht van privacy van de Gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een Gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal je gebruik van de Website of Dienst negatief beïnvloedt kunnen worden.

3. Inzien en wijzigen van persoonsgegevens
3.1 Als je wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd of als je je gegevens wilt wijzigen, kan je contact opnemen met onze klantenservice via info@ImaDerma.nl.

4. Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

5. Vragen
Als je vragen heeft over deze Privacy Policy of ons privacybeleid, kan je een e-mail sturen naar onze klantenservice via info@ImaDerma.nl
h2>